Kontakt

Spojená škola internátna

Odborné učilište internátne
Mierová 49
98201 Tornaľa

Tel.: 047/5523103

Mail: ouitornala /zav/ gmail.com, outornalaz /zav/ stonline.sk

IČO: 00633577

DIČ: 2021629874

Sekretariát:

Tel.: 047/5523103

Účtovné stredisko:Tel: 047/5523103, 5011218, 5011217

Mail: outornalau /zav/ stonline.sk , ssitornala /zav/ gmail.com

Sociálna pracovníčka:

Tel.: 047/5523103

Mail: outornalasocp /zav/ mail.t-com.sk

Školský internát:

Poštová 13, Tornaľa

Tel.: 047/5522643

Školská jedáleň:

Hurbanova 11, Tornaľa

Tel.: 047/5522287

Špeciálna základná škola s VJM:

Poštová 13, Tornaľa

Tel.: 047/5522643

 

Kontaktujte nás