Kontakt

Spojená škola internátna

Odborné učilište internátne
Mierová 24/49
98201 Tornaľa

Tel.: 047/50 11 216

Mail: ouitornala /zav/ gmail.com

IČO: 00633577

DIČ: 2021629874

Sekretariát:

Tel.: 047 / 50 11 216

Účtovné stredisko:Tel: 047/ 5011218, 5011217

Mail:  ssitornalau /zav/ hotmail.com , ssitornala /zav/ gmail.com

Sociálna pracovníčka:

Tel.: 047/5011216

Mail: ssitornalas /zav/ hotmail.com

Školský internát:

Poštová 13, Tornaľa

Tel.:  0951 594 861

Školská jedáleň:

Hurbanova 11, Tornaľa

Tel.:  0951 594 860

Špeciálna základná škola s VJM:

Poštová 13, Tornaľa

Tel.:  0951 594 862

 

Kontaktujte nás