Stravné:

Žiaci:  

raňajky 0,50 €
obed 1,40 €
večera 0,80 €

 

Cudzí stravníci:

obed 4,49 €

 

 

Ubytovanie žiakov na internáte:

bez poplatku