Stravné:

Žiaci:  

raňajky 0,37 €
obed 1,00 €
večera 0,66 €

 

Cudzí stravníci:

obed 2,32 €

 

 

Ubytovanie žiakov na internáte:

bez poplatku